Ochrana soukromí

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1.      Prohlášení

Vážení zákazníci, ochranu osobních údajů bereme velmi vážně a zaručujeme Vám, že Vaše osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

2.      Jaká data shromažďujeme

Na těchto stránkách jsou získávány a shromažďovány informace, které umožňují identifikaci Vás, coby osoby a informace, které identifikaci osoby neumožňují.

Informace umožňující identifikaci zákazníka jsou informace, které nám poskytují údaje o vaší osobě a které nám v rámci naší činnosti sami poskytnete. Jde o jméno, příjmení, poštovní adresu, telefonní číslo, e-mail, které od Vás požadujeme v případě, když u nás objednáváte zboží. Tyto informace budou použity za účelem dodání zboží, vyřízení reklamace, vyplacení odměny apod.

K informacím neumožňujícím identifikaci zákazníka patří URL adresa výchozí webové stránky, adresy našich navštívených stránek (např. produktů), typ, verze použitého internetového prohlížeče, Vaše IP adresa, používané řetězce pro vyhledávání na našich stránkách apod. Rovněž se jedná o cookies a dalších technologiích pro získávání údajů.

3.      Jak data získáváme

Způsoby získávání dat se liší, zda jde o data spojená s osobou či nikoliv. Veškerá data, která jsou spojena s Vámi jako osobou jsou získávána výhradně vědomým zapsáním Vašich dat na našich stránkách případně v mailové komunikaci. Nejčastějším případem bude bezesporu objednávka zboží, kde zadáváte všechny potřebné údaje.

Data neidentifikující osobu jsou získávána technickými prostředky a softwarovým vybavením (např. cookies apod.).

4.      Jak s osobními daty nakládáme

Informace o Vaší osobě získané prostřednictvím našich stránek zásadně neposkytujeme za žádných podmínek jiným osobám či subjektům. Výjimkou může být potřeba využít službu jiného subjektu pro uspokojení Vašich potřeb coby zákazníka, např. doprava zboží. Spolupracujeme výhradně se subjekty, které dbají na ochranu osobních údajů jako my.

Zde si vyhrazujeme si právo poskytnout informace o osobách orgánu činnému v trestním řízení, jakož i právo nahlásit příslušným orgánům jakékoliv činnosti, které bychom mohli v dobré víře považovat za nezákonné.

5.      Aktualizace osobních údajů

Abychom poskytovali co nejlepší služby našim zákazníkům, je nutné zajistit, aby informace a údaje o Vás byly přesné a úplné. Pokud jste se zaregistrovali, údaje o Vaší osobě můžete opravit zasláním odpovídajícího požadavku na adresu správce systému prostřednictvím e-mailu na info@fille.cz.

6.      „Cookies"

 „Cookie" je datový soubor odeslaný našimi stránkami na pevný disk Vašeho počítače. Přijetí cookies z našich stránek lze použít např. pro identifikaci vašeho počítače. Většina prohlížečů cookies přijímá automaticky, jejich použití lze odmítnout nastavením preferencí vašeho prohlížeče. Pokud váš prohlížeč neumožňuje použití cookies, případně přijetí cookies odmítnete, může se stát, že některé funkce na našich stránkách nebudou pro Vás dostupné, případně se mohou zobrazit nesprávně.

Soubory cookie pomáhají lépe analyzovat chování uživatelů na webových stránkách, pomáhají lépe a přesněji sledovat návštěvnost webu, dovolují poznat, kdy navštěvujete určitou stránku a umožňují webovým aplikacím zpětnou vazbu na Vás jako konkrétní uživatele a umožňují uchovávání nastavených preferencí ve webovém prohlížeči.

7.      Ochrana získaných informací

Planě se tímto prohlášením zavazujeme k veškeré možné ochraně Vašich údajů, ať již získaných z Vašeho prohlížeče či Vámi poskytnutých. Vaše osobní údaje jsou zpracovány a využívány pouze s Vaším výslovným souhlasem a výhradně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

8.      Odkazy na stránky třetích subjektů

Některé naše stránky obsahují odkazy na webové stránky jiných subjektů. Tyto odkazy používáte vědomě a my nemůžeme zajistit naplnění podmínek tohoto Prohlášení na těchto stránkách.

9.      Vaše kontrola nad Vašimi osobními údaji

Užíváním těchto internetových stránek souhlasíte s těmito podmínkami a s poskytnutím Vašich osobních údajů pro výše účely objednávky, reklamace, získání doplňujících informací a pro účely přímého marketingu firmy FILLE.CZ s.r.o.

Je plně ve Vaší kompetenci a můžete si vybrat, případně omezit shromažďování nebo používání Vašich osobních údajů tím, že, pokud jste již dříve udělili souhlas s použitím vašich osobních údajů, tento souhlas můžete částečně nebo úplně odvolat. Odvolání souhlasu doručte prostřednictvím e‑mailu na info@fille.cz. S odvoláním souhlasu může být spojeno v konkrétním případě vrácení plnění případně neuspokojení objednávky.

V souladu se zněním zákona o ochraně osobních údajů nás můžete požádat o zaslání výpisu, které osobní údaje o vás shromažďujeme.

Ve Viničných Šumicích, dne 1.12.2016